?!DOCTYPE HTML> 天津激光切割机如何弥补割缝损耗造成的尺寸差?- 天津科辰机电设备销售有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link type="text/css" href="/template/xin1/css/css.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/template/xin1/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_bj"> <div id="top"> <div class="top_l fl">天津科辰机电设备销售有限公司为您免费提?a href="http://www.thebita.com">天津数控机床?/a>,<a href="/supply/">天津加工中心</a>,<a href="/news/">天津中走?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28259/stat/"></script> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="head"> <div class="logo fl"> <a rel="nofollow" href="/"><img src="/uploads/logo/20170220023053.png" alt="天津科辰机电设备销售有限公? width="350"/></a> </div> <div class="yu fl"> <div class="yu_t"><span>?/span>为专业机床加工公?/div> <div class="yu_b"><span>></span>专业品牌及全国名优机床厂的销售网点;<br /> <span>></span>高效的售后服务赢得了广大用户的青?/div> </div> <div class="tel fr"> <div class="tel_tu"><img src="/template/xin1/images/ja_16.jpg" width="248" height="60" alt=""></div> <div class="tel_wz"><img src="/template/xin1/images/laba.gif" width="45" style="margin-left:10px;"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nav_bj"> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $("#nav li").hover(function(){ $(this).find("ul").slideDown("slow"); },function(){ $(this).find("ul").slideUp("fast"); }); }); </script> <div class="nav"> <ul id="nav"> <li class="no bk"><a href="/">首页</a></li> <li class="no"> <a href="/supply/">产品展示</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/tjswj/">天津折弯?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/tjjgq/">天津激光切</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jgzxjl/">天津加工中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/xqgskjc/">线切割数控机?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/zzs/">线切割中走丝</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/zcxc/">电火花穿孔机雕铣?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/skjcjl/">数控机床加工</a></li> </ul> </li> <li> <a href="/news/">新闻资讯</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/type/">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/changjianwenti/">常见问题</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hydt/">行业动?/a></li> </ul> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">服务中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系方式</a></li> </ul> </div> </div> <div id="banner"> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:405px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=400; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190107102435.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20170307055620.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170307030337.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div class="banner_b"></div> </div> <div id="container"> <div id="main"> <div class="left"> <div class="left_title">新闻分类</div> <script type="text/javascript" src="/template/xin1/js/wwwnet.js"></script> <div class="left_list"> <ul> <li><a href="/news/type/" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <li><a href="/news/changjianwenti/" title="常见问题">常见问题</a></li> <li><a href="/news/hydt/" title="行业动?>行业动?/a></li> </ul> </div> <div class="left_title martop12">联系我们</div> <div class="left_cont"> <div class="lefts"> <h4>天津科辰机电设备销售有限公?/h4> <p>联系: 陈经?/p> <p>手机: 13212072500</p> <p>电话: 022-86879030</p> <p>邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:"></a></p> <p>网址:<a rel="nofollow" href="http://www.thebita.com">www.thebita.com</a></p> <p>地址: 天津市北辰区滦河?/p> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="right_title"> <span>您所在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="/news/type/">新闻中心</a> > 详细内容</span> <div class="title_txt">信息内容</div> </div> <div class="right_cont"> <div class="new_cont"> <div class="newstitle"><h1>天津激光切割机如何弥补割缝损耗造成的尺寸差?/h1></div> <div class="new_visits">来源?span><a href='http://www.thebita.com/news/52.html'>http://www.thebita.com/news/52.html</a></span>  更新时间?017-06-06</div> <div class="mm"><p> <img alt="" src="/uploads/image/20170214/20170214090908_2251.png" /> </p> <p> 数控切割机割缝补偿开始是用于数控火焰切割机,后随着科技的发展,数控等离子切割机、激光切割机等等一系列新产品应运而生,他们都有一个共同的缺点,就是在切割过程中,切割下来的工件尺寸会比实际画图的尺寸要小1mm,为了解决好这一难题,套料软件中的割缝补偿就起到了很大作用?br />     为了弥补割缝损耗造成的尺寸差异,需要进行几何尺寸的补偿,补偿分软件补偿和数控系统补偿两种方法,终效果就是让切割机行走的轨迹偏移,使切割产生割缝损耗后形成的尺寸刚好等于编程绘图的尺寸?br />     1、采用了软件补偿以后一般不需要在数控系统上补偿,否则补偿重复尺寸就不对了。但如果软件补偿在切割下来后尺寸还差一点,可以通过数控系统再补偿?br />     2、如果通过数控系统补偿,则软件中把补偿量设为零?br />     3、如果不能确定应该补偿多少尺寸,可以在废料上割一个矩形,测量实际尺寸和编程尺寸计算出需要的补偿量?br />     4、数控系统在处理小圆弧的补偿时比较困难,如果园弧比补偿半径还小时不能将该圆弧切割出来的,也不能正确补偿(理论上半径变成负数),这时应该考虑修改零件图,或者考虑采用软件补偿以便及时发现问题? </p></div> <div class="newArtiNext"><div>上一?<a href="53.html">天津折弯机的优势特色和使用注意事?/a></div> <div>下一?<a href="51.html">天津数控机床厂国家重点工程的“大国工匠?/a></div> </div> <div class="tag">相关标签?a href='/key.aspx?k=%cc%ec%bd%f2%d5%db%cd%e4%bb%fa'>天津折弯?/a>,<a href='/key.aspx?k=%cc%ec%bd%f2%d6%d0%d7%df%cb%bf'>天津中走?/a>,</div> </div> <div class="insPro">相关新闻</div> <div class="insNews"> <ul> <li><a href="/news/83.html">天津线切割销?世界高品质产品制造业对机床的五点要求</a><span>2017-09-26</span></li> <li><a href="/news/81.html">天津折弯?机床强国五大核心竞争力分?/a><span>2017-09-19</span></li> <li><a href="/news/77.html">天津折弯机销售厂家哪家好及常见的故障 </a><span>2017-08-30</span></li> <li><a href="/news/76.html">天津冲床冲压件硬度的检?/a><span>2017-08-29</span></li> </ul> </div> <div class="insPro">相关产品</div> <ul class="relpro"> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/50.html" title="天津机床销?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/201710101015337822825962055.png?path=www.thebita.com/uploads/cp/201710101015337822825962055.png" alt="天津机床销?></a> <span><a href="/supply/50.html" title="天津机床销?>天津机床销?/a></span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/47.html" title="天津折弯?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/201901081458062792825999514.jpg?path=www.thebita.com/uploads/cp/201901081458062792825999514.jpg" alt="天津折弯?></a> <span><a href="/supply/47.html" title="天津折弯?>天津折弯?/a></span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/45.html" title="折弯?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/201708281457040642825973535.png?path=www.thebita.com/uploads/cp/201708281457040642825973535.png" alt="折弯?></a> <span><a href="/supply/45.html" title="折弯?>折弯?/a></span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/43.html" title="天津加工中心"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28259/201708211422517672825980139.jpg?path=www.thebita.com/uploads/cp/201708211422517672825980139.jpg" alt="天津加工中心"></a> <span><a href="/supply/43.html" title="天津加工中心">天津加工中心</a></span> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--footer--> <div class="foot_bj"> <div id="footer"> <div class="foot_nav"> <ul> <li class="no"><a href="/">首 ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a><span>/</span></li> <li><a href="/supply/">产品中心</a><span>/</span></li> <li><a href="/news/">新闻资讯</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">网站地图</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a><span>/</span></li> <li><a href="/4g/" target="_blank">手机网站</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/">返回顶部</a><span>/</span></li> </ul> </div> <div class="banquan"> <div class="er fl"><img src="/template/xin1/images/ewm.jpg"></div> <div class="callus fl"> <span>联系我们 Contact us</span><br> 地址:天津市北辰区滦河道<br> 电话?22-86879030<br> 手机?3212072500 <br> <!--传真?22-86879040<br>--> <!--E-MAIL?-> </div> <div class="bq_wz fr"> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.thebita.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)天津科辰机电设备销售有限公?br /> <p>天津数控机床厂,天津加工中心,天津中走丝,天津数控机床生产厂家,天津中走丝线切割,天津中走丝机床厂家,天津激光切,天津折弯机,欢迎来电生产定制!</p> </div> <div class="cityspread"> <p>热门城市推广:</p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1261741895'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1261741895%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-12-7/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业系统" target="_blank">筑巢</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a> </div> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.thebita.com/">ŷպĻ߹ۿ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>